Su Arama ,Sıcak(Termal) Su Arama,Uzaktan Su Tespiti

Üyelik Girişi
Site Haritası

Su Arama , Su Bulma,Uzaktan su tespiti

           YERALTI SU ARAMA
  SU BULMA -UZAKTAN SU TESPİTİ
      (SICAK -TERMAL-SOĞUK)   
 

 

 Su tespiti yaptırmak isteyen kişilerin aşağıda linki verilen google earth 

http://www.google.com/intl/tr/earth/index.html proğramını bilgisarlarına indirdikten sonra su tespiti yaptıracakları araziyi işaretleyip sayfayı ''Farklı Kayıt '' edip  ya da resim formatında kayıt edip ek olarak arazide daha önce sondaj yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise kaç metre de sonuç hakkında bilgi vererek iletişim bilgileriyle  aşağıdaki mail adresime mail atarlarsa arazilerinde su olup olmadığı hakkında net bilgi verebilirim.


İletişim Bilgilerim:

 

info@suaramadauzmanbirel.com

bestidea1@hotmail.com 

 

Tel: 0 533 734 06 16 

 
Yaptığım işin Özeti

       En eski çağlardan beri insanlar yeraltındaki suları tespit etmek için değişik sistemler kullanmışlardır. Bu sistemlerden günümüze kadar gelenleri ise  çubuk , ağaç dalı, sarkaç v.b. bu sistemlerin bazılarıdır.

   Ben de  bir çalışanımdan ilk defa görmüş olduğum bakır çubukla su arama sistemi ile ilk defa 1998 yılında tanıştım. Çok değişik ve şaşırtıcı geldi. Araştırmayı , yeni ürünler, sistemler geliştirmeyi ,gizemli olan şeyleri açığa çıkartmak benim özelliğimdir.Bu özelliğimden dolayı bende bu su bulma konusuna eğildim.Bir kaç yerde suya baktım.Bu çalışmalarım sonucu bu bakır içi cıva dolu çubuklarla  2001 yılında tanıdığım bir dostumun tarlasında  halk dilinde 4 lük bir su buldum. O bölgede daha önce defalarca su aranmasına rağmen su bulunamamıştır. Bu bulduğum noktada aynı zaman da  kendi sistemimi test etmek için noktasal bir jeofizik yaptırdık ve bu jeofizik raporunda su bulunma ihtimali oldukça az gözüküyordu. Daha sonra su arama işine devam ettim, bazı noktalarda su çıktı , bazı noktalarda istediğimiz suyu bulamadık. Bu süre zarfında bu işi ticari olarak hiç düşünmedim. Çünkü ben cihazımın net olarak aradığım suyu bulmasını ve bunu saha çalışmalarımla doğrulamak istiyordum.Hep bu sistemle daha doğru sonuç almak için neler yapabilirim diye çalışmalar yaptım. Ben mühendislik eğitimi almış bir kişiyim. Yaptığınız bir araştırmayı değişik noktalarda mutlaka doğrulama yapmanız , test etmeniz lazımdır.Son 2 yıla kadar bu araştırmalar bu cihazların değişik bir sistemini keşfedinceye kadar devam etti.Şu an geldiğim nokta oldukça sevindirici olup  % 99 netlikte bir yerdeki suyun varlığını  ve derinliğini tespit edebilmekteyiz.Bilimde 100 % diye bir şey çok zor bir ifadedir. Karşımıza şu ana kadar çıkmayan farklı şartlar çıkabilir. Bu nedenle % 99 diye ifade etmekteyiz.  Benim şu özelliğim var. Bu cihazların yapılması, patenti tamamen bana ait olup Eğer % 1 ihtimalde olsa bir noktada su tespitinde sıkıntı varsa ben hemen cihazda o  sıkıntıyı problemle karşılaştığımda yani su ölçümü yaptıktan sonra tespit ettiğim su çıkmadığı takdirde giderebilmekteyim. Dolayısı ile diğer sistemlerde olduğu gibi tıkanıp kalmıyorum.Bu şekilde bir sistem sanırım dünyada yok.Bu mükemmel bir durum.Bu güne kadar hep denemeleri karşılaştığım sıkıntıları bu şekilde aşarak cihazı geliştirdim.Ben bir jeoloji uzmanı değilim.Fakat bu konuda çok araştırma yapıp bunları da pratikte hep takip ettim.Benim en büyük şansım ve farkım budur.16 yıl boyunca bu sistemleri tam olarak doğrulamadığım için kendimi tanıtmadım.Artık denemeler %99 netlikte ve sonuçlar hep olumlu olduğu için insanlarla bu bilgilerimi paylaşmayı uygun buldum. Bu 16 yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalar neticesinde bu su arama sistemlerini kullananların dahi fark edemediği bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım bu işle uğraşan dostlara belki bir katkım olmuş olur. 
 • Bu ağaç dalı, değişik çubuklar , sarkaç v.s ile su v.s tespit edilebilir.
 • Bana göre bütün maddeler canlıdır. Bir enerji taşırlar.Bu enerjinin tam adı nedir ? inanın bende bilmiyorum.Bu sistemlerin tamamı net olarak aslında doğada var olan ve biz insanların kolaylıkla fark edemediği bu enerji farklarını okumaya dayalıdır.Aynı DNA da olduğu gibi her farklılık veya   yeni oluşum farklı enerji seviyesine sahiptir.Dolayısı ile aynı ölçüm cihazı ile farklı enerjileri okumak mümkün değildir.Bu cihazların yanılması da bu enerji farklarındandır.Bu nokta en önemli noktadır.
Şu ana kadarki tespit ettiğim sulardaki sonuçları itibariyle değerlendirme yaptığımda şu sonuca net olarak vardım.
 • Uzaktan su tespiti ve arazide kısa sürede su noktasının tespit işi mevcut akıl ve bilimsel düzeyde izahı zor anlaşılır bir meseledir.Bizler bu anlaşılmazlık içinde su tespiti yapmaktayız.Bunun adı bir enerji okumasıdır.Adına ne derseniz deyiniz,(Bio enerji-Radyastazi, v.b.).
 • Bu enerji ile birçok ilmi bilgilere ulaşmak mümkündür.Bu güne kadar bir çok bilimsel kişlerin dahi su yok dediği yerlerde bulduğumuz sular bu enerjiyi net olarak doğrulamaktadırlar.
 • Bu enerji vasıtasıyla su tespiti yaptığımızda kişiler olayı çok basit görmekteler ve kendilerince alay etmektedirler.
 • Bu güne kadar su tespiti için gittiğim tüm yerlerdeki ortak özellik bizim bu sistemimize inanıp, güvenip anlaşma dahilindeki sözlerini yerine getiren, bizleri kendi akıllarınca teste tabi tutmayan ,yapacağı iş ile ilgili olarak hile ve istemezlik, kalpte kötü düşünce beslemeyen kişilerin var olan sularını % 100 tespit ettik, olumlu sonuçlar aldık.Bizleri yoran, kendince farklı düşüncelere sahip olan,anlaşma dışında yerine vardığımızda farklı davranan kişilerin maalesef su tespitlerinde istediğimiz başarıyı elde edemedik.Su tespitine gittiğimizde kişiler bizi yanıltmaya yönelik davranışlarının sonucunu maalesef olumsuz şekilde görmüşlerdir.Bu nedenle bizlere su tespiti yaptıracak kişiler ilk önce bu sisteme-enerjiye inanmalı , konuşulan ,anlaşma şartlarına uymaları, bizleri su ile yaptıkları önceki işler hakkında net olarak bilgilendirmeleri  gerekmektedir.
 • Yukarıda anlatmaya çalıştığım sınırlar içinde iseniz o zaman su tespiti için bizleri arayınız.Aksi takdirde yapacağınız bütün masraflar boşa gidecektir.Bugün dünyada suyu % 100 tespit eden hiçbir cihaz ve sistem yoktur.Su çok özel bir kimyasal maddedir.Su ile ilgili detaylı bilgi okumak isterseniz Anasayfa da Dosyalar Menüsü Altında  Su ile ilgili muhtelif bilgiler belgesini okumanızı tavsiye ederim.Suyun hafızası vardır, olup bitenleri hafızasına kayıt eder, ve sizlerin tavrına göre şekil alır, kendini korur, ortaya çıkar,bu nedenle çıkacak su ile olumlu düşünceleriniz bu tespit sırasındaki tüm iyiniyetli düşünceleriniz sizin için oldukça önemlidir.
 • Suyun derinliğini % 99 doğru okuma yaparız.
 • Suyun debisini % 80 doğrulukta okuma yaparız.Çünkü suyun akış hızı-miktarı sezonsal değişim gösterdiğinden dolayı tespit ettiğimiz anla diğer zaman arasında farklar ortaya çıkabilir.

 • Örnek bir bakır boru ile bir yerde geçen yeraltındaki su kanalını , mezarları, defineleri bulabilirsiniz.Ama aynı zamanda bu bakır boru eğer bugüne kadar bu sadece suyu bulur, bu mezarı bulur, bu altını bulur  diyenler varsa lütfen bu dediğimi de denesinler.Bu bakır çubuklar aynı zamanda kükürtü de ve daha birçok kimyasal malzemeyi de tespit eder.Bu nedenle bu sistemlerle çalışan araştırmacı dostların bu konuyu iyi anlamaları gerekmektedir.Bu sistemlerle su arayan kişiler suyu bulabildikleri kadar bulamadığı yerlerde çoktur.Sebebi bahsettiğim gibi su diye bakıp su olmayan bu cihazların gösterdiği boşluk, kil toprak veya ıslak zemin v.s  hep yanıltır.
 • Yer altı çok değişiktir. Eğer bir yerde su bir kanal halinde akmakta ise siz bu kanalın 1 metre yan tarafına sondaj yapın bu suyu bulamazsınız.Çok bu şekilde suları tespit ettik.
 • Bu sistemleri herkes kullanamaz, herkeste bir sonuç almak mümkün değildir. Kişiye özeldir.
 • Özetle yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı bu sistemleri daha geliştirmek ve bu enerji okumasını  bizim keşfettiğimiz gibi netleştirmek lazımdır. Aksi takdirde zaman ve enerji kaybıdır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen  tamamen olumlu bir yaklaşımdır.
 • Su aramada teknik olarak Jeofizik ölçüm sistemlerinin kullanılması modern teknolojinin gereğidir. Bende çalışmalarımda su tespit ettiğim noktalarda  bu jeofizik ölçümler yaptırdım. Bu konuda gözlemlerim şu şekildedir.
 • Bu jeofizik ölçümünü her jeofizikçiyim diyen kişi maalesef yapamamakta. Konusunda uzman ve kendini yetiştirmiş yorumlama kabiliyeti olan kişiler yapmalı.
 • Gözlemlerime göre bu jeofizik yapılan yerde  sadece zeminin, toprağın ölçümü yapılır.Jeofizik su aramada bir yaklaşımdır.Asla iyi bir jeofizik veya bu işle uğraşan bilim adamları su var  demez, eğer o alanda daha önce sondaj çalışmaları yapılmış ise buna dayanarak daha net konuşabilirler.Ama iyi bir jeofizik yapan kişi net olarak toprağın katmanları hakkında sizlere bilgi verebilir.Bu da o alanda yapılacak sondajın hangi sondaj tekniği ile yapılacağı konusunda bilgi verir.

 

            SONUÇ OLARAK   

   Su arayanlar hem bu eski metodu hem de jeofizik metodu ile su tespit ettirmeye çalışırlar. Her iki sistemde istenilen sonuçları vermemektedir.

   Şu nokta da önemle bilinmelidir ki ‘’BİLİM ‘’ hiçbir kimsenin , kuruluşun tekelinde değildir.Bilim herkesin katkıda bulunacağı geliştireceği bir konudur.

   Bende bugüne kadar yaptığım bu çalışmaları çok şükür bir noktaya getirdim. Bu  su aramada karşılaşılan zorlukları karşılaştıkça yeni sistemler geliştirerek eskileri iptal ettim.

   İnsanlığa faydalı olmak aynı zamanda sondaj maliyetlerini aşağı çekebilmek , su bulunamayan alanlarda su bulup ekonomiye katkı sağlamak için yaptığım bu çalışmaları sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

 

 

  Yer altı su arama iki şekilde yapılmaktadır. 
 • Su aranacak arazinin, noktanın coğrafi bilgilerini bizlere bildirdiğiniz takdirde biz cihazımızla aranılan yerde suyun varlığı veya yokluğu noktasın da  ön bir tarama yapmaktayız. Eğer sizlerin bildirdiği arazi de ,  nokta da bizim cihazımızın göstereceği bir su var ise o zaman ölçüm yapmaktayız.Aksi takdirde boşuna masraf yapmış oluruz.Bu bizim işimizde muazzam avantaj sağlamakta.
 •  Su aranılan yerde su varlığının ya da yokluğunun belirlenmesi % 99  oranın da tespit edilmesi
 • Eğer su aranılan yerde suyun  varlığı tespit edilirse  çıkması muhtemel suyun kaç metre derinlikte olduğu % 80 oranında   ve kaç Lt/sn lik bir su olduğunun tahmin edilmesi.

     Cihazlarımızın en önemli özelliklerin bazıları şunlardır.  

 • İçilebilir suları ölçer.İnsan sağlığı açısından riskli suları göstermezler.
 • Yeraltındaki insanların yaptığı su kanalarını v.s. göstermez.
 • Boşlukta biriken suları göstermez, ancak bu tip suları suyun beslediği kaynak miktarı kadar gösterir.
 • Sıcak suları 18 C üstündeki göstermez.
 • Sıcak sular için ayrı  cihazlarımız mevcuttur.
 Yer altı suyunun aranılan yerde var olup olmadığı   
 1. Günümüzde bir çok yerde  bilinçsizce ya da konuyu net olarak tespit bir metod bulunamadığından  yer altı suyu aranmakta ve  maddi kayıplar meydana gelmektedir. Bizim yapmış olduğumuz cihazlarımızla  su varlığı ve yokluğu tespit edilerek gereksiz maddi kayıplarını , zaman kayıplarını ve beklentiler ortadan kaldırmış oluruz..Yer altı suyuna bakılan yerde su yok ise otomatikman bu beklentiler biter.İkinci bir masraf yapılmaz.
 
 1. Yer altı suyunun derinlik ve kaçlık bir su olduğunun tahmin edilmesi:
 Su var diye tespit ettiğimiz yerin derinliği, çıkacak suyun büyüklüğü belirlenir. Bu şartlar göz önüne alınarak sondaj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Tahmini harcanacak para miktarı(bütçe) belirlenir.

 Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret50697
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.72012.731
Euro2.95322.965
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 3°
Saat
Takvim